فرهنگ و اندیشه ریاضی, سال (2003-3)

عنوان : ( مسائل سكه و تمبرفرابينوس و مجموعه‌هاي مطلوب )

نویسندگان: محمدرضا رجب زاده مقدم , مهدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202026,
author = {رجب زاده مقدم, محمدرضا and مهدی},
title = {مسائل سكه و تمبرفرابينوس و مجموعه‌هاي مطلوب},
journal = {فرهنگ و اندیشه ریاضی},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1022-6443},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مسائل سكه و تمبرفرابينوس و مجموعه‌هاي مطلوب
%A رجب زاده مقدم, محمدرضا
%A مهدی
%J فرهنگ و اندیشه ریاضی
%@ 1022-6443
%D 2003

[Download]