علمی شیلات ایران, سال (2005-3)

عنوان : ( ارزيابي پتانسيل توليد آرتميا در بخشي از آبهاي شور منطقه گناباد )

نویسندگان: زهراملقب به فرشته قاسم زاده ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202046,
author = {قاسم زاده, زهراملقب به فرشته},
title = {ارزيابي پتانسيل توليد آرتميا در بخشي از آبهاي شور منطقه گناباد},
journal = {علمی شیلات ایران},
year = {2005},
month = {March},
issn = {1026-1354},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزيابي پتانسيل توليد آرتميا در بخشي از آبهاي شور منطقه گناباد
%A قاسم زاده, زهراملقب به فرشته
%J علمی شیلات ایران
%@ 1026-1354
%D 2005

[Download]