علوم و تکنولوژی پلیمر, سال (2005-5)

عنوان : ( تهیه پلی‌اکسی متیلن با استفاده از فرمالدهید و تری‌اکسان )

نویسندگان: غلامحسین ظهوری , مهران غلامی , زری پورعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202047,
author = {ظهوری, غلامحسین and مهران غلامی and پورعلی, زری},
title = {تهیه پلی‌اکسی متیلن با استفاده از فرمالدهید و تری‌اکسان},
journal = {علوم و تکنولوژی پلیمر},
year = {2005},
month = {May},
issn = {1016-3255},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه پلی‌اکسی متیلن با استفاده از فرمالدهید و تری‌اکسان
%A ظهوری, غلامحسین
%A مهران غلامی
%A پورعلی, زری
%J علوم و تکنولوژی پلیمر
%@ 1016-3255
%D 2005

[Download]