مقالات و بررسی ها, سال (2003-3)

عنوان : ( مقایسه مرگ مغزی با حیات غیرمستقر )

نویسندگان: سعید نظری توکلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی آثار فقهی مرگ مغزی

کلمات کلیدی

مرگ مغزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202096,
author = {نظری توکلی, سعید},
title = {مقایسه مرگ مغزی با حیات غیرمستقر},
journal = {مقالات و بررسی ها},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1010-4968},
keywords = {مرگ مغزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مرگ مغزی با حیات غیرمستقر
%A نظری توکلی, سعید
%J مقالات و بررسی ها
%@ 1010-4968
%D 2003

[Download]