مطالعات اسلامی, سال (2003-4)

عنوان : ( انسان آرمانی از منظر مکاتب خاور دور )

نویسندگان: فیاض قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان آرمانی از منظر مکاتب خاور دور در این نوشتار اوصاف و خصایل انسان آرمانی از منظر سه مکتب مهم خاور دور یعنی دائوییزم، کنفوسیانیزم و شینتوییزم ( که دو مکتب اول چینی‌اند و مکتب آخر ژاپنی است ) تحت عناوین ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد: 1- انسان آرمانی دائوییزم را می‌توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد: - از دیدگاه لائوزه، به عنوان بنیانگذار و مهم‌ترین نظریه پرداز مکتب دائوییزم - از دیدگاه جوانگ زه به عنوان مهم‌ترین مروج تفکر دائویی 2- انسان آرمانی کنفوسیانیزم را می‌توان از سه دیدگاه مورد بررسی قرار داد: - از دیدگاه کنفوسیوس، بنیانگذار مکتب کنفوسیانیزم - از دیدگاه منسیوس، مروج آرمان‌گرای مکتب کنفوسیانیزم - از دیدگاه سون زه، مروج واقع‌گرای مکتب کنفوسیانیزم 3- انسان آرمانی شینتوییزم

کلمات کلیدی

, انسان, دائو, لائوزه, کنفوسیوس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202097,
author = {قرائی, فیاض},
title = {انسان آرمانی از منظر مکاتب خاور دور},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2003},
month = {April},
issn = {1010-4992},
keywords = {انسان، دائو، لائوزه، کنفوسیوس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T انسان آرمانی از منظر مکاتب خاور دور
%A قرائی, فیاض
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2003

[Download]