مهندسی شیمی ایران, دوره (4), شماره (18), سال (2005-9) , صفحات (33-42)

عنوان : ( حذف نشاسته از پساب کارخانه آرد و نشاسته و گلوکز یاسوج به روش فلوتاسیون )

نویسندگان: ناصر ثقه الاسلامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش حذف نشاسته از پساب خروجی واحد نشاسته کارخانه آرد و نشاسته و گلوکز یاسوج از روش فلوتاسیون میباشد.

کلمات کلیدی

, پساب, آرد, نشاسته, گلوکز, فلوتاسیون, شرایط بهینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202119,
author = {ثقه الاسلامی, ناصر},
title = {حذف نشاسته از پساب کارخانه آرد و نشاسته و گلوکز یاسوج به روش فلوتاسیون},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2005},
volume = {4},
number = {18},
month = {September},
issn = {1735-5400},
pages = {33--42},
numpages = {9},
keywords = {پساب، آرد، نشاسته، گلوکز، فلوتاسیون، شرایط بهینه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حذف نشاسته از پساب کارخانه آرد و نشاسته و گلوکز یاسوج به روش فلوتاسیون
%A ثقه الاسلامی, ناصر
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2005

[Download]