علوم پایه پزشکی ایران, سال (2003-12)

عنوان : ( تعيين ساختارهاي مؤثر در اتصال آنتي‌بادي‌ها به DNA با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي )

نویسندگان: میرمجتبی میرصالحی , مرتضی خادمی درح ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202124,
author = {میرصالحی, میرمجتبی and خادمی درح, مرتضی},
title = {تعيين ساختارهاي مؤثر در اتصال آنتي‌بادي‌ها به DNA با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي},
journal = {علوم پایه پزشکی ایران},
year = {2003},
month = {December},
issn = {2008-3874},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعيين ساختارهاي مؤثر در اتصال آنتي‌بادي‌ها به DNA با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي
%A میرصالحی, میرمجتبی
%A خادمی درح, مرتضی
%J علوم پایه پزشکی ایران
%@ 2008-3874
%D 2003

[Download]