علوم آب و خاک, سال (2005-6)

عنوان : ( بررسي ويروس موزاييك يونجه در مناطق شمالي و مركزي استان خراسان )

نویسندگان: بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202128,
author = {جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {بررسي ويروس موزاييك يونجه در مناطق شمالي و مركزي استان خراسان},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2005},
month = {June},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي ويروس موزاييك يونجه در مناطق شمالي و مركزي استان خراسان
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2005

[Download]