پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, سال (2004-10)

عنوان : ( تأثير سطوح مختلف پروتئين خام و تعادل الكتروليت‌ها بر عملكرد و تركيبات بدن جوجه‌هاي گوشتي )

نویسندگان: حسن نصیری مقدم ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202132,
author = {نصیری مقدم, حسن},
title = {تأثير سطوح مختلف پروتئين خام و تعادل الكتروليت‌ها بر عملكرد و تركيبات بدن جوجه‌هاي گوشتي},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2004},
month = {October},
issn = {1735-4161},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثير سطوح مختلف پروتئين خام و تعادل الكتروليت‌ها بر عملكرد و تركيبات بدن جوجه‌هاي گوشتي
%A نصیری مقدم, حسن
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2004

[Download]