تحقیقات مهندسی کشاورزی, سال (2005-12)

عنوان : ( شبيه‌سازي عددي رفتار ديناميكي مواد دانه‌اي كشاورزي در محيط‌هاي گسسته با ارائه مدلي با الحانهاي مجزا )

نویسندگان: محمدحسین عباسپور فرد ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202134,
author = {عباسپور فرد, محمدحسین},
title = {شبيه‌سازي عددي رفتار ديناميكي مواد دانه‌اي كشاورزي در محيط‌هاي گسسته با ارائه مدلي با الحانهاي مجزا},
journal = {تحقیقات مهندسی کشاورزی},
year = {2005},
month = {December},
issn = {1735-5672},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبيه‌سازي عددي رفتار ديناميكي مواد دانه‌اي كشاورزي در محيط‌هاي گسسته با ارائه مدلي با الحانهاي مجزا
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%J تحقیقات مهندسی کشاورزی
%@ 1735-5672
%D 2005

[Download]