پژوهش دینی, سال (2005-7)

عنوان : ( تئوري نسبيت خاص در قرآن )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202137,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {تئوري نسبيت خاص در قرآن},
journal = {پژوهش دینی},
year = {2005},
month = {July},
issn = {1735-2770},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تئوري نسبيت خاص در قرآن
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J پژوهش دینی
%@ 1735-2770
%D 2005

[Download]