کتابداری و اطلاع رسانی, سال (2005-4)

عنوان : ( بررسي نيازهاي اطلاعاتي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي: اداره كل استان خراسان و شعب پنجگانه مشهد )

نویسندگان: محمدرضا داورپناه ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202140,
author = {داورپناه, محمدرضا},
title = {بررسي نيازهاي اطلاعاتي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي: اداره كل استان خراسان و شعب پنجگانه مشهد},
journal = {کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2005},
month = {April},
issn = {1680-9637},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي نيازهاي اطلاعاتي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي: اداره كل استان خراسان و شعب پنجگانه مشهد
%A داورپناه, محمدرضا
%J کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 1680-9637
%D 2005

[Download]