تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2005-4)

عنوان : ( نگاهي تازه به واژگان اضداد در زبان عربي )

نویسندگان: سیدحسین سیدی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202142,
author = {سیدی, سیدحسین},
title = {نگاهي تازه به واژگان اضداد در زبان عربي},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2005},
month = {April},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نگاهي تازه به واژگان اضداد در زبان عربي
%A سیدی, سیدحسین
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2005

[Download]