اطلاعات سیاسی_اقتصادی, سال (2005-2)

عنوان : ( فرصت‌ها و محدوديت‌هاي سرمايه گذاري متقابل در كشورهاي حوزه درياي خزر )

نویسندگان: مجید پورعشوریاسوری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202145,
author = {پورعشوریاسوری, مجید},
title = {فرصت‌ها و محدوديت‌هاي سرمايه گذاري متقابل در كشورهاي حوزه درياي خزر},
journal = {اطلاعات سیاسی_اقتصادی},
year = {2005},
month = {February},
issn = {4796-0001},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرصت‌ها و محدوديت‌هاي سرمايه گذاري متقابل در كشورهاي حوزه درياي خزر
%A پورعشوریاسوری, مجید
%J اطلاعات سیاسی_اقتصادی
%@ 4796-0001
%D 2005

[Download]