اطلاعات سیاسی_اقتصادی, سال (2005-4)

عنوان : ( سياستگذاري منطقه‌‌اي و چگونگي نابرابري‌ها در كشور )

نویسندگان: مجید پورعشوریاسوری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202146,
author = {پورعشوریاسوری, مجید},
title = {سياستگذاري منطقه‌‌اي و چگونگي نابرابري‌ها در كشور},
journal = {اطلاعات سیاسی_اقتصادی},
year = {2005},
month = {April},
issn = {4796-0001},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سياستگذاري منطقه‌‌اي و چگونگي نابرابري‌ها در كشور
%A پورعشوریاسوری, مجید
%J اطلاعات سیاسی_اقتصادی
%@ 4796-0001
%D 2005

[Download]