تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2004-11)

عنوان : ( درجه دشواري متون و متدولوژي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان )

نویسندگان: بهزاد قنسولی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202149,
author = {قنسولی, بهزاد},
title = {درجه دشواري متون و متدولوژي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2004},
month = {November},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درجه دشواري متون و متدولوژي آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان
%A قنسولی, بهزاد
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2004

[Download]