جغرافیا و توسعه ناحیه ای, سال (2004-6)

عنوان : ( بررسي رژيم هيدرولوژيكي رودخانه‌ي فريزي (زير حوضه‌ي كشف‌رود) و نقش آن در تغذيه‌ي آبخوان دشت مشهد )

نویسندگان: سعداله ولایتی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202166,
author = {ولایتی, سعداله},
title = {بررسي رژيم هيدرولوژيكي رودخانه‌ي فريزي (زير حوضه‌ي كشف‌رود) و نقش آن در تغذيه‌ي آبخوان دشت مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2004},
month = {June},
issn = {2008-1391},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي رژيم هيدرولوژيكي رودخانه‌ي فريزي (زير حوضه‌ي كشف‌رود) و نقش آن در تغذيه‌ي آبخوان دشت مشهد
%A ولایتی, سعداله
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2004

[Download]