تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (38), شماره (3), سال (2005-12) , صفحات (39-62)

عنوان : ( جستاری در احوال و آثار یعقوب چرخی و تفسیر او )

نویسندگان: سیدکاظم طباطبائی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یعقوب بن عثمان غزنوی چرخی از مردم خراسان و از عارفان سده های هشتم و نهم هجری است . در کارنامه این عارف نقشبندی ، تفسیری فارسی به چشم می خورد که همواره مورد توجه مردم شبه قاره هندوستان ،‌ افغانستان و آسیای میانه بوده است . شاهد این توجه دستوشته های متعددی از این تفسیر است که تا کنون در کتابخانه های این کشورها باقی مانده و برخی از آنها نیز در فهرست های نسخ خطی شناسانده شده اند . علاوه بر دستنوشته های موجود ، این تفسیر چند بار از جمله در کابل ، بمبئی و لاهور با چاپ سنگی انتشار یافته ، اما تا کنون مقابله و تصحیح انتقادی نشده است .

کلمات کلیدی

, عقوب بن عثمان چرخی , تفسیر چرخی , تفاسیر فارسی قرآن کریم , تفاسر عرفانی قرآن کریم , تفسیر در سده نهم , عرفان و تصوف , طریقت نقشبندیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202174,
author = {طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {جستاری در احوال و آثار یعقوب چرخی و تفسیر او},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2005},
volume = {38},
number = {3},
month = {December},
issn = {1735-1596},
pages = {39--62},
numpages = {23},
keywords = {عقوب بن عثمان چرخی ، تفسیر چرخی ، تفاسیر فارسی قرآن کریم ، تفاسر عرفانی قرآن کریم ، تفسیر در سده نهم ، عرفان و تصوف ، طریقت نقشبندیه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جستاری در احوال و آثار یعقوب چرخی و تفسیر او
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2005

[Download]