علوم و صنایع کشاورزی, دوره (19), شماره (2), سال (2005-9) , صفحات (183-195)

عنوان : ( تعیین ترکیبات مواد مغذی و کیفیت پروتئین پودر گوشت و استخوان در تغذیه جوجه‌‌های گوشتی )

نویسندگان: حسن نصیری مقدم , حسین جانمحمدی , جواد پور رضا , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه ترکیب شیمیایی محتویات مواد معدنی و کیفیت پروتئین پودر گوشت و استخوان شش نمونه مرکب پودر گوشت و استخوان طی یک ماه نمونه برداری تصادفی از یک واحد تولید پودر گوشت..

کلمات کلیدی

, پودر گوشت و استخوان, ترکیب شیمیایی, کیفیت, پروتئین.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202190,
author = {نصیری مقدم, حسن and جانمحمدی, حسین and جواد پور رضا and دانش مسگران, محسن},
title = {تعیین ترکیبات مواد مغذی و کیفیت پروتئین پودر گوشت و استخوان در تغذیه جوجه‌‌های گوشتی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2005},
volume = {19},
number = {2},
month = {September},
issn = {1029-4791},
pages = {183--195},
numpages = {12},
keywords = {پودر گوشت و استخوان، ترکیب شیمیایی، کیفیت، پروتئین.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ترکیبات مواد مغذی و کیفیت پروتئین پودر گوشت و استخوان در تغذیه جوجه‌‌های گوشتی
%A نصیری مقدم, حسن
%A جانمحمدی, حسین
%A جواد پور رضا
%A دانش مسگران, محسن
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2005

[Download]