علوم آب و خاک, سال (2005-6)

عنوان : ( بررسی چندشکلی ژن بتالاکتوگلوبولین گوسفند به روش PCR-RFLP )

نویسندگان: ام البنین پیراهی , قربان الیاسی , جلیل شجاع غیاث , محمدرضا نصیری , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در برنامه های نوین اصلاح نژاد دام چند شکلی موجود در پروتئین های شیر می تواند به عنوان نشانگر ژنتیکی به کار برده شود . بتالاکتوگلوبولین پروتئین اصلی بخش آب پنیر شیر نشخوار کنندگان می باشد که ژن کد کننده آن روی کروموزوم 3 گوسفند تعیین نقشه شده است . این پروتئین در طی دوره های آبستنی و شیردهی در غدد پستان ساخته می شود . مطالعات نشان داده که این پروتئین در اکثر نژادهای گوسفند دارای چند شکلی است و دلیل آن جانشینی ساده یک بار در ژن BLG می باشد که با انجام برش آنزیمی توسط Rsal تشخیص داده می شود ...

کلمات کلیدی

, بتالاکتوگلوبولین , گوسفند , چند شکلی , PCR , RFLP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202191,
author = {ام البنین پیراهی and قربان الیاسی and جلیل شجاع غیاث and نصیری, محمدرضا and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {بررسی چندشکلی ژن بتالاکتوگلوبولین گوسفند به روش PCR-RFLP},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2005},
month = {June},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
keywords = {بتالاکتوگلوبولین ، گوسفند ، چند شکلی ، PCR ، RFLP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چندشکلی ژن بتالاکتوگلوبولین گوسفند به روش PCR-RFLP
%A ام البنین پیراهی
%A قربان الیاسی
%A جلیل شجاع غیاث
%A نصیری, محمدرضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2005

[Download]