مطالعات اسلامی, سال (2005-12)

عنوان : ( قراءه الحسن البصری و اقوال العلماء فیها )

نویسندگان: مرتضی ایروانی نجفی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202251,
author = {ایروانی نجفی, مرتضی},
title = {قراءه الحسن البصری و اقوال العلماء فیها},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2005},
month = {December},
issn = {1010-4992},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قراءه الحسن البصری و اقوال العلماء فیها
%A ایروانی نجفی, مرتضی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2005

[Download]