پژوهش دینی, دوره (3), شماره (12), سال (2005-12) , صفحات (7-31)

عنوان : ( رنگ یا تعمید (پژوهشی درباره آیه صبغه ا... )

نویسندگان: معصومه خاتمی , سیدکاظم طباطبائی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آیة یکصد و سی و هشتم سورة بقره به سبب اشتمال بر واژة «صبغه» که واژه ای غریب و نامأنوس است‏‌، دشواریهایی را برای مفسّران و مترجمان قرآن کریم در پی داشته است. آنان غالباً معنای پایه و بنیادین مادة «صَبْغ» را «رنگ کردن» تصوّر کرده و بر این مبنا به تفسیر این آیه پرداخته‌اند. ما در این مقاله، پس از دسته بندی و گزارش و نقد آرای لغت شناسان و مفسّران و مترجمان، به بررسی ریشه شناختی (Etymologic) و لغت شناختی (Philologic) واژة مزبور پرداخته و نشان داده ایم بر خلاف تصوّر رایج‏، معنای پایه و بنیادین مادّة «صَبْغ» نه «رنگ کردن» ، بلکه «فرو بردن شیئی در مایعی» است. آنگاه با بیان نسبت این معنا با معانی ثانویه، به این نتیجه رسیده ایم که «صبغه» متعلّق به واژگان مذهبی اعراب مسیحی قبل از اسلام است که برای بیان آیین «تعمید» به کار می‌رفته است و خداوند در این آیه با نفی تعمید اهل کتاب، تعمید حقیقی را تعمید خدا بر شمرده است.

کلمات کلیدی

, صِبْغه, رنگ, تعمید, اهل کتاب, تفاسیر قرآن کریم, ترجمه های قرآن کریم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202253,
author = {خاتمی, معصومه and طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {رنگ یا تعمید (پژوهشی درباره آیه صبغه ا...},
journal = {پژوهش دینی},
year = {2005},
volume = {3},
number = {12},
month = {December},
issn = {1735-2770},
pages = {7--31},
numpages = {24},
keywords = {صِبْغه، رنگ، تعمید، اهل کتاب، تفاسیر قرآن کریم، ترجمه های قرآن کریم.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رنگ یا تعمید (پژوهشی درباره آیه صبغه ا...
%A خاتمی, معصومه
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J پژوهش دینی
%@ 1735-2770
%D 2005

[Download]