تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2005-12)

عنوان : ( زبان در زبان مولانا )

نویسندگان: محمد تقوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202254,
author = {تقوی, محمد},
title = {زبان در زبان مولانا},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2005},
month = {December},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زبان در زبان مولانا
%A تقوی, محمد
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2005

[Download]