تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2003-9)

عنوان : ( تحول كاربرد حروف اضافه در تاريخ زبان فارسي )

نویسندگان: رضا زمردیان ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202255,
author = {زمردیان, رضا},
title = {تحول كاربرد حروف اضافه در تاريخ زبان فارسي},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2003},
month = {September},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحول كاربرد حروف اضافه در تاريخ زبان فارسي
%A زمردیان, رضا
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2003

[Download]