تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2002-6)

عنوان : ( ملاک های مقایسه علوم انسانی و غیر علوم انسانی )

نویسندگان: حسین بهروان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ملاکهای مقایسه

کلمات کلیدی

مقایسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202262,
author = {بهروان, حسین},
title = {ملاک های مقایسه علوم انسانی و غیر علوم انسانی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2002},
month = {June},
issn = {1735-1596},
keywords = {مقایسه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ملاک های مقایسه علوم انسانی و غیر علوم انسانی
%A بهروان, حسین
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2002

[Download]