دانشور پزشکی, دوره (9), شماره (39), سال (2002-7) , صفحات (119-131)

عنوان : ( تأملی در مفهوم مشروعیت سیاسی )

نویسندگان: علی یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مشروعیت ازمفاهیم اساسی اندیشه مدرن سیاسی محسوب می شود که بحث از همواره با قریب الوقوع بودن بحران در درون نظام سیاسی همراه است.......

کلمات کلیدی

, مشروعیت سیاسی , عدالت سیاسی , انصاف توزیعی , پاسخگویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202267,
author = {یوسفی, علی},
title = {تأملی در مفهوم مشروعیت سیاسی},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2002},
volume = {9},
number = {39},
month = {July},
issn = {۱۰۲۸-۳۱۸۸},
pages = {119--131},
numpages = {12},
keywords = {مشروعیت سیاسی ، عدالت سیاسی ، انصاف توزیعی ، پاسخگویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأملی در مفهوم مشروعیت سیاسی
%A یوسفی, علی
%J دانشور پزشکی
%@ ۱۰۲۸-۳۱۸۸
%D 2002

[Download]