اطلاعات سیاسی_اقتصادی, سال (2005-12)

عنوان : ( توسعه انساني در كشورهاي اسلامي )

نویسندگان: مجید پورعشوریاسوری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202269,
author = {پورعشوریاسوری, مجید},
title = {توسعه انساني در كشورهاي اسلامي},
journal = {اطلاعات سیاسی_اقتصادی},
year = {2005},
month = {December},
issn = {4796-0001},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توسعه انساني در كشورهاي اسلامي
%A پورعشوریاسوری, مجید
%J اطلاعات سیاسی_اقتصادی
%@ 4796-0001
%D 2005

[Download]