تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2002-12)

عنوان : ( پل شكسته، ارتباط ميان نويسنده و مردم در ادبيات قرن 20 )

نویسندگان: زهره تائبی نقندری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202272,
author = {تائبی نقندری, زهره},
title = {پل شكسته، ارتباط ميان نويسنده و مردم در ادبيات قرن 20},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2002},
month = {December},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پل شكسته، ارتباط ميان نويسنده و مردم در ادبيات قرن 20
%A تائبی نقندری, زهره
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2002

[Download]