تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2005-6)

عنوان : ( تبدیل عدد یک به نشانه نکره در زبان فارسی )

نویسندگان: نادر جهانگیری , اعظم استاجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

: مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش نشانه نکره در زبان فارسی می‌پردازد. این بررسی نشان می دهد چگونه عدد یک به تدریج از دوره باستان به این سو به صورت نشانه نکره به کار رفته است. به نظر می رسد پیدایش نشانه نکره در دوره میانه حاصل ساختهایی باشد که در آنها عدد یک پس از معدود مفرد قابل شمارش به کار رفته است و با تعمیم به اسمهای مفرد غیرقابل شمارش و اسمهای جمع به نشانه نکره تبدیل شده است.

کلمات کلیدی

, زبانشناسی تاریخی, دستوری شدن, نشانه نکره, یای وحدت, یای موصولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202277,
author = {جهانگیری, نادر and استاجی, اعظم},
title = {تبدیل عدد یک به نشانه نکره در زبان فارسی},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2005},
month = {June},
issn = {1735-1596},
keywords = {زبانشناسی تاریخی; دستوری شدن; نشانه نکره; یای وحدت; یای موصولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبدیل عدد یک به نشانه نکره در زبان فارسی
%A جهانگیری, نادر
%A استاجی, اعظم
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2005

[Download]