تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, سال (2003-12)

عنوان : ( فرآيند ترجمه ماشيني و محدوديت هاي آن )

نویسندگان: نادر جهانگیری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202279,
author = {جهانگیری, نادر},
title = {فرآيند ترجمه ماشيني و محدوديت هاي آن},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2003},
month = {December},
issn = {1735-1596},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرآيند ترجمه ماشيني و محدوديت هاي آن
%A جهانگیری, نادر
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2003

[Download]