پژوهشهای زراعی ایران, سال (2004-3)

عنوان : ( مطالعه پويايي مكاني جمعيت هاي علف هرز يك مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتيستيك )

نویسندگان: محمد بنایان اول , محمدحسن راشدمحصل ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202319,
author = {بنایان اول, محمد and راشدمحصل, محمدحسن},
title = {مطالعه پويايي مكاني جمعيت هاي علف هرز يك مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتيستيك},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2004},
month = {March},
issn = {2008-1472},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه پويايي مكاني جمعيت هاي علف هرز يك مزرعه ذرت با استفاده از ژئواستاتيستيك
%A بنایان اول, محمد
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2004

[Download]