علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2005-5)

عنوان : ( بررسي اثر عمق كاشت و اندازه ريزوم بر رشد بالاي زميني گياه شيرين بيان (Glyeyrrhiza glabra L) )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , علی قنبری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202321,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and قنبری, علی},
title = {بررسي اثر عمق كاشت و اندازه ريزوم بر رشد بالاي زميني گياه شيرين بيان (Glyeyrrhiza glabra L)},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2005},
month = {May},
issn = {1028-3099},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي اثر عمق كاشت و اندازه ريزوم بر رشد بالاي زميني گياه شيرين بيان (Glyeyrrhiza glabra L)
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A قنبری, علی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2005

[Download]