پژوهشهای زراعی ایران, سال (2003-5)

عنوان : ( اثرات شوري بر رشد، عملكرد، تجمع املاح و درصد اسانس زيره سبز )

نویسندگان: محمد کافی , محمدحسن راشدمحصل ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202323,
author = {کافی, محمد and راشدمحصل, محمدحسن},
title = {اثرات شوري بر رشد، عملكرد، تجمع املاح و درصد اسانس زيره سبز},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2003},
month = {May},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات شوري بر رشد، عملكرد، تجمع املاح و درصد اسانس زيره سبز
%A کافی, محمد
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2003

[Download]