پژوهشهای زراعی ایران, سال (2004-5)

عنوان : ( بررسي اثر عمق كاشت و اندازه ريزوم بر رشد پايين زميني گياه هرز شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra L.) )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , علی قنبری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202328,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and قنبری, علی},
title = {بررسي اثر عمق كاشت و اندازه ريزوم بر رشد پايين زميني گياه هرز شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra L.)},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2004},
month = {May},
issn = {2008-1472},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي اثر عمق كاشت و اندازه ريزوم بر رشد پايين زميني گياه هرز شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra L.)
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A قنبری, علی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2004

[Download]