علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2003-4)

عنوان : ( ارزيابي برخي از ويژگي هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك ارقام سويا Glycine max و تاج خروس ريشه قرمز Amaran )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202332,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {ارزيابي برخي از ويژگي هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك ارقام سويا Glycine max و تاج خروس ريشه قرمز Amaran},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2003},
month = {April},
issn = {1028-3099},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزيابي برخي از ويژگي هاي مورفولوژيك و فيزيولوژيك ارقام سويا Glycine max و تاج خروس ريشه قرمز Amaran
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2003

[Download]