پژوهشهای زراعی ایران, سال (2004-5)

عنوان : ( اثرات مقدار بذر و كود نيتروژن بر رقابت خردل وحشي (Sinapis arvensis L.) باگندم پاييزه (Triticum aesti )

نویسندگان: مهدی نصیری محلاتی , علی قنبری , محمد بنایان اول , محمدحسن راشدمحصل ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202334,
author = {نصیری محلاتی, مهدی and قنبری, علی and بنایان اول, محمد and راشدمحصل, محمدحسن},
title = {اثرات مقدار بذر و كود نيتروژن بر رقابت خردل وحشي (Sinapis arvensis L.) باگندم پاييزه (Triticum aesti},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2004},
month = {May},
issn = {2008-1472},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات مقدار بذر و كود نيتروژن بر رقابت خردل وحشي (Sinapis arvensis L.) باگندم پاييزه (Triticum aesti
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A قنبری, علی
%A بنایان اول, محمد
%A راشدمحصل, محمدحسن
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2004

[Download]