دانشگاه علوم پزشکی اراک, سال (2003-9)

عنوان : ( مقايسه ويژگي هاي درماتوگليفيك و آنتي ژن هاي سيستم سازگارنسجي در بيماران مبتلا به ديابت وابسته به انس )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202353,
author = {مهدوی شهری, ناصر},
title = {مقايسه ويژگي هاي درماتوگليفيك و آنتي ژن هاي سيستم سازگارنسجي در بيماران مبتلا به ديابت وابسته به انس},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2003},
month = {September},
issn = {۱۷۳۵-۵۳۳۸},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقايسه ويژگي هاي درماتوگليفيك و آنتي ژن هاي سيستم سازگارنسجي در بيماران مبتلا به ديابت وابسته به انس
%A مهدوی شهری, ناصر
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ ۱۷۳۵-۵۳۳۸
%D 2003

[Download]