علوم پایه پزشکی ایران, سال (2004-12)

عنوان : ( بررسي تأثيرمايع زجاجيه چشم خرگوش بر ترميم آسيب وارده به غضروف و پوست گوش خرگوش )

نویسندگان: محمد علی زاده نمینی , ناصر مهدوی شهری ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202354,
author = {علی زاده نمینی, محمد and مهدوی شهری, ناصر},
title = {بررسي تأثيرمايع زجاجيه چشم خرگوش بر ترميم آسيب وارده به غضروف و پوست گوش خرگوش},
journal = {علوم پایه پزشکی ایران},
year = {2004},
month = {December},
issn = {2008-3874},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي تأثيرمايع زجاجيه چشم خرگوش بر ترميم آسيب وارده به غضروف و پوست گوش خرگوش
%A علی زاده نمینی, محمد
%A مهدوی شهری, ناصر
%J علوم پایه پزشکی ایران
%@ 2008-3874
%D 2004

[Download]