مهندسی پزشکی زیستی, سال (2004-12)

عنوان : مدل سازي رياضي نيروي اصطكاك بين ليگاچو و سيم ارتودنسي ( مدل سازي رياضي نيروي اصطكاك بين ليگاچو و سيم ارتودنسي )

نویسندگان: جلیل رضائی پژند ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202387,
author = {رضائی پژند, جلیل},
title = {مدل سازي رياضي نيروي اصطكاك بين ليگاچو و سيم ارتودنسي},
journal = {مهندسی پزشکی زیستی},
year = {2004},
month = {December},
issn = {2008-5869},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازي رياضي نيروي اصطكاك بين ليگاچو و سيم ارتودنسي
%A رضائی پژند, جلیل
%J مهندسی پزشکی زیستی
%@ 2008-5869
%D 2004

[Download]