مدیریت و توسعه, سال (2005-12) , صفحات (74-87)

عنوان : ( بررسی علل و عوامل مؤثر در میزان موفقیت عملیات نصب در نیروگاه ها )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , کاظم موسوی تربتی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل عوامل موفقیت یا شکست پروژه یکی از اساسی ترین موضوعاتی است که افراد کلیدی درگیر در پروژه با آگاهی از عوامل بحرانی می توانند از شکست پروژه ها تا حد امکان جلوگیری کرده و روی عوامل کلیدی موفقیت شامل مدیریت، منابع انسانی، تجهیزات و ماشین آلات، روش های اجرایی و شرایط بیرونی تاکید و آن را تقویت کنند.

کلمات کلیدی

, عوامل موثر در موفقیت پروژه, برنامه ریزی و کنترل پروژه, طرح های عمرانی, پروژه نصب نیروگاه کرمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202410,
author = {کاظمی, مصطفی and کاظم موسوی تربتی},
title = {بررسی علل و عوامل مؤثر در میزان موفقیت عملیات نصب در نیروگاه ها},
journal = {مدیریت و توسعه},
year = {2005},
month = {December},
issn = {1735-465x},
pages = {74--87},
numpages = {13},
keywords = {عوامل موثر در موفقیت پروژه- برنامه ریزی و کنترل پروژه- طرح های عمرانی- پروژه نصب نیروگاه کرمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی علل و عوامل مؤثر در میزان موفقیت عملیات نصب در نیروگاه ها
%A کاظمی, مصطفی
%A کاظم موسوی تربتی
%J مدیریت و توسعه
%@ 1735-465x
%D 2005

[Download]