تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران, سال (2005-12)

عنوان : ( ارزیابی کارایی شرکتهای توزیع برق در ایران )

نویسندگان: محمدعلی فلاحی , وحیده احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، عملکرد نسبی شرکت های توزیع برق ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی شده است. کارایی فنی ( کل و محض) و کارایی مقیاس برای 42 شرکت توزیع برق در سال 1381 و رشد بهره وری مجموع عوامل با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست برای شرکتهای مزبور در دوره زمانی 1380-1377 محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که عدم کارایی مقیاس، مهمترین عامل عدم کارایی شرکت های توزیع برق در ایران می باشد. اکثر شرکتها در ناحیه بازده نسبت به مقیاس فزاینده فعالیت می نمایند و تحصیلات کارکنان تاثیرمعنی داری بر مقادیر کارایی شرکت ها ندارد. علاوه بر این رشد بهره وری مجموع عوامل شرکت های مزبور طی دوره زمانی مورد بررسی منفی می باشد. مهمترین دلیل رشد منفی بهره وری شرکت ها، استفاده از تجهیزات فرسوده و از رده خارج در شرکت های توزیع می باشد.

کلمات کلیدی

, تحلیل پوششی داده ها, کارایی فنی, کارایی مقیاس, شاخص مالم کوئیست, شرکت های توزیع برق, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202412,
author = {فلاحی, محمدعلی and احمدی, وحیده},
title = {ارزیابی کارایی شرکتهای توزیع برق در ایران},
journal = {تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران},
year = {2005},
month = {December},
issn = {0039-8969},
keywords = {تحلیل پوششی داده ها، کارایی فنی، کارایی مقیاس، شاخص مالم کوئیست، شرکت های توزیع برق، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارایی شرکتهای توزیع برق در ایران
%A فلاحی, محمدعلی
%A احمدی, وحیده
%J تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران
%@ 0039-8969
%D 2005

[Download]