مطالعات تربیتی و روانشناسی, سال (2004-7)

عنوان : ( ارتباط دانشگاه / صنعت: ضرورت گريزناپذير )

نویسندگان: سعید مرتضوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202417,
author = {مرتضوی, سعید},
title = {ارتباط دانشگاه / صنعت: ضرورت گريزناپذير},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2004},
month = {July},
issn = {1608-2842},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط دانشگاه / صنعت: ضرورت گريزناپذير
%A مرتضوی, سعید
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2004

[Download]