دانش و توسعه, سال (2004-7)

عنوان : ( بررسي و تحليل ابعاد حمايت از واحدهاي كوچك فعال در صنعت فلزات اساسي با تأكيد بر رويكرد كارآفريني )

نویسندگان: سعید مرتضوی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202418,
author = {مرتضوی, سعید},
title = {بررسي و تحليل ابعاد حمايت از واحدهاي كوچك فعال در صنعت فلزات اساسي با تأكيد بر رويكرد كارآفريني},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2004},
month = {July},
issn = {2008-1456},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي و تحليل ابعاد حمايت از واحدهاي كوچك فعال در صنعت فلزات اساسي با تأكيد بر رويكرد كارآفريني
%A مرتضوی, سعید
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2004

[Download]