پژوهش در علوم ورزشی, سال (2005-7) , صفحات (109-130)

عنوان : ( بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه سراسر کشور )

نویسندگان: مهدی طالب پور , علیرضا حسینی , هادی جباری نوقابی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان همواره با چالش ها ، موقعیت ها و شرایط مختلفی مواجه می شودکه هر لحظه نیاز به تصمیم گیری به موقع و سنجیده دارد . لزوم مواجهه درست و اصولی با این مسائل برخورداری از تفکری خلاق و پویاست . یکی از روش های تفکر روش فلسفی آن است. اسمیت از این نوع تفکر تحت عنوان ذهنیت فلسفی نام می برد ..

کلمات کلیدی

, مدیر, مربی و سرپرست ورزشی دانشگاه , دانشجویان ورزشکار, ذهینت فلسفی, جامعیت, تعمق, انعطاف پذیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202420,
author = {طالب پور, مهدی and علیرضا حسینی and جباری نوقابی, هادی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه سراسر کشور},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2005},
month = {July},
issn = {1735-7314},
pages = {109--130},
numpages = {21},
keywords = {مدیر- مربی و سرپرست ورزشی دانشگاه - دانشجویان ورزشکار- ذهینت فلسفی- جامعیت- تعمق- انعطاف پذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه ذهنیت فلسفی مدیران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی دانشگاه سراسر کشور
%A طالب پور, مهدی
%A علیرضا حسینی
%A جباری نوقابی, هادی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2005

[Download]