علوم کشاورزی و منابع طبیعی, سال (2005-12)

عنوان : ( بررسي صفات رشد پنج واريته چغندرقند (Beta vulgoris) تحت دو سطح تنش شوري )

نویسندگان: علیرضا دادخواه ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202427,
author = {دادخواه, علیرضا},
title = {بررسي صفات رشد پنج واريته چغندرقند (Beta vulgoris) تحت دو سطح تنش شوري},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2005},
month = {December},
issn = {1028-3099},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسي صفات رشد پنج واريته چغندرقند (Beta vulgoris) تحت دو سطح تنش شوري
%A دادخواه, علیرضا
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2005

[Download]