مطالعات تربیتی و روانشناسی, سال (2006-3) , صفحات (5-28)

عنوان : ( اخلاق و تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دل مشغولی: جایگزینی برای رویکرد کولبرگی )

نویسندگان: ابوالفضل غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضمن بررسی و مرور دیدگاه کولبرگ در اخلاق و بررسی مبانی فلسفی آن، رویکرد دل مشغولی(غمخواری) در اخلاق و تربیت اخلاقی مبتنی بر آن معرفی شده است.

کلمات کلیدی

, تکلیف گرایی, عاطفه گرایی, فمینیسم, طبیعت گرایی عمل گرا, کولبرگ, گیلیگان, نادینگز, دل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202639,
author = {غفاری, ابوالفضل},
title = {اخلاق و تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دل مشغولی: جایگزینی برای رویکرد کولبرگی},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2006},
month = {March},
issn = {1608-2842},
pages = {5--28},
numpages = {23},
keywords = {تکلیف گرایی، عاطفه گرایی، فمینیسم، طبیعت گرایی عمل گرا، کولبرگ، گیلیگان، نادینگز، دل مشغولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اخلاق و تربیت اخلاقی از منظر رویکرد دل مشغولی: جایگزینی برای رویکرد کولبرگی
%A غفاری, ابوالفضل
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2006

[Download]