پژوهشهای زراعی ایران, دوره (2), شماره (2), سال (2004-9) , صفحات (196-208)

عنوان : ( ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن )

نویسندگان: بهنام کامکار , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , پرویز رضوانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی مقدار جذب و کارایی مصرف نور در سه گونه ارزن و رابطه آن با تولید ماده خشک آزنایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام شد

کلمات کلیدی

, ارزن, کارایی مصرف نور, ضریب خاموشی نور, بیوماس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202645,
author = {کامکار, بهنام and کوچکی, علیرضا and نصیری محلاتی, مهدی and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2004},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {196--208},
numpages = {12},
keywords = {ارزن، کارایی مصرف نور، ضریب خاموشی نور، بیوماس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن
%A کامکار, بهنام
%A کوچکی, علیرضا
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2004

[Download]