روستا و توسعه, شماره (4), سال (2006-3)

عنوان : ( بررسی اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران در طی دوره 82-1362 )

نویسندگان: محمود دانشورکاخکی , سیاوش دهقانیان قطب ابادی , محمدحسین کریم , سحر سلطانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به مطالعه اثـر جهانی شدنِ اقتصاد بر کارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه و کنسانتره می پردازد . از آنجایی که مشارکت کشورها در اقتصاد جهانی، امری اجتناب ناپذیر است، از یک طرف گسترش دامنه احتیاجات و از طرف دیگر تخصصی شدن تولید و پیدایش فناوری پیشرفته در این تولیدات، باعث شده است که هیچ کشوری از کشور های دیگر بی نیاز، نباشد. با توجه به اهمیت صنایع تولید آبمیوه و کنسانتره و امکان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، ضرورت بررسی تأثیر جهانی شدن بر کارآیی این صنایع، امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله، برای اندازه گیری جهانی شدن از دو شاخصِ معیار سطح تجارت بین المللی(1) و معیار ادغام تجارت بین المللی(2) استفاده شده و اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که جهانی شدن ، اثرمعنی داری بر کارآیی فنی این صنایع ندارد و در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، نه تنها این صنایع از مسیر اصلی خود منحرف نخواهند شد، بلکه از مزایای بیشتری نیز مانند از بین رفتن موانع تجاری برخوردار خواهند شد.

کلمات کلیدی

• ایران• جهانی شدن• صنایع تولید کننده آبمیوه• اقتصاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202662,
author = {دانشورکاخکی, محمود and دهقانیان قطب ابادی, سیاوش and محمدحسین کریم and سلطانی, سحر},
title = {بررسی اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران در طی دوره 82-1362},
journal = {روستا و توسعه},
year = {2006},
number = {4},
month = {March},
issn = {1563-3322},
keywords = {• ایران• جهانی شدن• صنایع تولید کننده آبمیوه• اقتصاد جهانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران در طی دوره 82-1362
%A دانشورکاخکی, محمود
%A دهقانیان قطب ابادی, سیاوش
%A محمدحسین کریم
%A سلطانی, سحر
%J روستا و توسعه
%@ 1563-3322
%D 2006

[Download]