علوم و صنایع کشاورزی, شماره (4), سال (2006-4) , صفحات (13-20)

عنوان : ( بررسی باقیمانده سم دیازینون در واریته‌های مختلف خربزه استان خراسان رضوی پس از سه مرتبه سمپاشی )

نویسندگان: علی معتمدزادگان , سید علی مرتضوی , یحیی مقصودلو , امیری , اسماعیل زاده کناری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی باقیمانده سم دیازینون در واریته‌های مختلف خربزه استان خراسان رضوی پس از سه مرتبه سمپاشی

کلمات کلیدی

بررسی باقیمانده سم دیازینون در واریته‌های مختلف خربزه استان خراسان رضوی پس از سه مرتبه سمپاشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202674,
author = {معتمدزادگان, علی and مرتضوی, سید علی and یحیی مقصودلو and امیری and اسماعیل زاده کناری},
title = {بررسی باقیمانده سم دیازینون در واریته‌های مختلف خربزه استان خراسان رضوی پس از سه مرتبه سمپاشی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
number = {4},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {13--20},
numpages = {7},
keywords = {بررسی باقیمانده سم دیازینون در واریته‌های مختلف خربزه استان خراسان رضوی پس از سه مرتبه سمپاشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی باقیمانده سم دیازینون در واریته‌های مختلف خربزه استان خراسان رضوی پس از سه مرتبه سمپاشی
%A معتمدزادگان, علی
%A مرتضوی, سید علی
%A یحیی مقصودلو
%A امیری
%A اسماعیل زاده کناری
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]