دانشگاه علوم پزشکی اراک, سال (2006-11)

عنوان : ( بررسی برخی اختصاصات کمی و کیفی درماتوگیلفیک در مبتلایان به اختلال خلقی دو قطبی نوع 1، در نژاد فارس ساکن در استان خراسان )

نویسندگان: ناصر مهدوی شهری , علی رمضانی , علی رمضانی , سید محمد علی شریعت زاده , علی مقیمی , معصومه مدرس (دانشجو) , ملک سلیمانی , حمید طوفانی , مریم مقیمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:202675,
author = {مهدوی شهری, ناصر and رمضانی, علی and رمضانی, علی and سید محمد علی شریعت زاده and مقیمی, علی and معصومه مدرس (دانشجو) and ملک سلیمانی and حمید طوفانی and مریم مقیمیان},
title = {بررسی برخی اختصاصات کمی و کیفی درماتوگیلفیک در مبتلایان به اختلال خلقی دو قطبی نوع 1، در نژاد فارس ساکن در استان خراسان},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی اراک},
year = {2006},
month = {November},
issn = {۱۷۳۵-۵۳۳۸},
keywords = {درماتوگلیفیک، اختلال دو قطبی نوع 1، مجموع خط شماری ab ، نژاد فارس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی اختصاصات کمی و کیفی درماتوگیلفیک در مبتلایان به اختلال خلقی دو قطبی نوع 1، در نژاد فارس ساکن در استان خراسان
%A مهدوی شهری, ناصر
%A رمضانی, علی
%A رمضانی, علی
%A سید محمد علی شریعت زاده
%A مقیمی, علی
%A معصومه مدرس (دانشجو)
%A ملک سلیمانی
%A حمید طوفانی
%A مریم مقیمیان
%J دانشگاه علوم پزشکی اراک
%@ ۱۷۳۵-۵۳۳۸
%D 2006

[Download]